Ổi Đài Loan Ổi Đài Loan Ổi là một loại trái cây bổ dưỡng và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bên cạnh đó, ở một số quốc gia sử dụng Ổi như một loại dược liệu để chữa lành các vết thương và ngăn chặn nhiều bệnh lý trong cơ thể. CSC00057 Nguyên Trái Quantity: 100 kg


  •  
  • Ổi Đài Loan

  • Post on 27-07-2020 09:59:52 AM - 1787 Views
  • Product code: CSC00057
  • Ổi là một loại trái cây bổ dưỡng và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bên cạnh đó, ở một số quốc gia sử dụng Ổi như một loại dược liệu để chữa lành các vết thương và ngăn chặn nhiều bệnh lý trong cơ thể.


Quantity
Quantity: 100 kg

  • Online212
  • Today42,163
  • This month1,150,347
  • Total25,665,298
Feedback
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second